Një tjetër video përmbledhje aksidentesh

Aksidentet më të mira të përmbledhura në një video edhe kto pamje janë të filmuara rastësishtë.